[email protected] / +31 (0) 85 060 88 44

Engineering glasvezelnetwerk Amsterdam en Weesp

 

Opdrachtgever

Eljes Infrastructurele Projecten B.V.

Periode

maart 2020 tot heden

Omvang

40 km glasvezelkabel

 

 

De opdracht

Eljes Infrastructurele Projecten BV is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van glasvezelnetwerken. Atlas Networks fungeerde bij de voorbereidingen van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Amsterdam-Oost en Weesp als verlengstuk van de engineeringsafdeling van Eljes. 

 

Verlengstuk engineeringsafdeling

Om de realisatie van een nieuw datacenter mogelijk te maken, dient er een hoofdnetwerk van glasvezelkabel te worden voorbereid van ruim 40 kilometer. Op basis van de klantvraag heeft Atlas Networks eerst een globaal ontwerp gemaakt van het tracé en de inrichting van het te realiseren netwerk. Na overeenstemming met de opdrachtgever heeft Atlas Networks het ontwerp in detail uitgewerkt.

“We hebben mogelijke opties uitgewerkt en de haalbaarheid hiervan verkend. Uiteindelijk hebben we geadviseerd over de meest optimale oplossing.”

 

Arjan Lodewijkx, projectleider Atlas Networks

Computergestuurde boringen

Om de plannen uiteindelijk te kunnen realiseren moet er veel worden gegraven en geboord. Voor het passeren van een aantal kruispunten en watergangen zijn computergestuurde boringen noodzakelijk. Een gestuurde boring wordt meestal uitgevoerd in situaties waarbij graven geen optie is. Dit wordt per situatie beoordeeld, maar op 28 punten op het traject bleek een computergestuurde boring de enige mogelijkheid. Bij een computergestuurde boring wordt door middel van luchtdruk een tunnel geboord en een mantelbuis door het openliggende gebied getrokken. Hier worden de kabels vervolgens in gelegd. In samenwerking met de boorpartij hebben we informatie vastgelegd over de diepte, lengte en ligging van de glasvezelkabels. Ook waren sterkteberekeningen van de grond benodigd voor de vergunningaanvragen.

 

Omgevingsmanagement

Vanwege de lengte van het tracé, de grote hoeveelheid water en veel belanghebbenden is omgevingsmanagement cruciaal. Gedurende het project is er daarom veel afstemming geweest met onder andere de gemeenten Amsterdam en Weesp, met landeigenaren en nutsbedrijven. Aan de hand van de loop van het tracé zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. Na verstrekking van de laatste vergunningen staan de seinen op groen om te starten met de uitvoering.

 

 

Bekijk volgende project

Ervaar de regelkracht van Atlas Networks

 

Neem contact met ons op